1. Pojęcia
 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z witryny betside.pl.
 2. Serwis – serwis internetowy “Betside”, działający pod adresem https://betside.pl
 3. Organizator – firma “AF-Pro” znajdująca się pod adresem Parallelweg 25, 3849ML Hierden, The Netherlands.
 4. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz Usługodawcę
 5. Komunikacja Drogą elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail oraz formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.
 3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
 • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
 • połączenie z internetem,
 • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
 • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
 • włączoną obsługę plików Cookie
 1. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
        – bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
 • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
 • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
 • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
 • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
 • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 1. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady Ligi Typerów.

 1. Konkurs Ligi Typerów organizowany jest przez administrację projektu Betside.
 2. Fundatorem bonusów bukmacherskich są bukmacherzy: Betfan, Etoto, Totalbet oraz Go+bet.
 3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
 4. Konkurs Ligi Typerów jest przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich.
 5. Konkurs odbywa się na podstronie MUNDIAL STREFA na Betside.pl.
 6. Warunki obrotu bonusem są podane w regulaminie bukmacherów fundujących bonusy.
 7. Na jedną osobę może przypadać tylko jedno konto typerskie.
 8. Uczestnik konkursu korzystający z więcej niż jednego konta zostanie natychmiast usunięty ze społeczności Betside.
 9. Ranking dostępny jest pod linkiem na stronie MUNDIAL STREFA.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania Ligi Typerów.
 11. Organizator przewidział następujące nagrody:
MiejsceFaza grupowa (razem)Bonus ETOTOBonus BETFANBonus TotalbetBonus Go+BET
1350 zł100 zł100 zł100 zł50 zł
2200 zł50 zł50 zł25 zł25 zł
3150 zł50 zł50 zł25 zł25 zł
470 zł25 zł25 zł20 zł0 zł
550 zł25 zł25 zł0 zł0 zł
640 zł15 zł15 zł10 zł0 zł
730 zł0 zł15 zł0 zł15 zł
820 zł10 zł10 zł0 zł0 zł
920 zł10 zł0 zł10 zł0 zł
1020 zł0 zł10 zł0 zł10 zł
1110 zł0 zł0 zł10 zł0 zł
1210 zł10 zł0 zł0 zł0 zł
1310 zł0 zł10 zł0 zł0 zł
1410 zł0 zł0 zł0 zł10 zł
1510 zł0 zł0 zł10 zł0 zł